Кутак за родитеље

ГОДИНЕ УЗЛЕТА - родитељи у вртићу

 

Драги родитељи,

Одувек смо се трудили да са родитељима изградимо однос узајамног поверења и поштовања, разумевања и саосећајности. Трудимо се и данас да уважимо родитељску перспективу уз отворену комуникацију и дијалог. Све нам то помаже да заједнички доносимо одлуке и да будемо спремни на компромисе и промене.

Од септембра 2021. улазимо у трећу годину примене Основа програма Године узлета, и желели смо да вам приближимо ову програмску концепцију и олакшамо разумевање, а смамим тим и учешће породице у раду вртића.

Основе предшколског програма ГОДИНЕ УЗЛЕТА препознају родитеље као прве и најзначајније партнере предшколској установи.

Следе неке од могућих улога родитеља у вези са програмом, односно предлог учешћа родитеља у раду вртића и развијању квалитетног програма за децу:

 1. Бићете прави партнери вртићу. Знаћете шта се ради у вртићу и са којим циљем, бићете укљученији и редовније информисани о активностима са децом, очекиваћемо да и ви размишљате о томе како унапредити васпино-образовни рад.
 2. Моћи ћете да се укључите у рад вртића као учесник у активностима са децом, показивањем деци свог радног окружења као и активности и материјала на свом радном месту, давањем идеја, дељењем искустава и на различите начине који доприносе развијању квалитетног програма.
 3. Даваћете предлоге о томе које би материјале и играчке деца могла да користе које родитељи могу донети од куће, и моћи ћете да учествујете у прављењу таквих материјала. Неке активности обављаћете и у кући са децом.
 4. Приликом покретања неке теме са децом даћете, уколико имате, своје предлоге о томе како ће се истраживати, ко може да помогне, васпитачи ће се консултовати са Вама о даљим корацим везаним за реализацију / развијање пројекта
 5. Можете подржати учење и проширивање искустава деце доношењем разних предмета и материјала са којима би деца могла да се играју, и тиме бисте допринели и стварању инспиративне и подстицајне средине за учење. Важно нам је да деца уче у средини у којој постоји што више правих/аутентичних предмета.
 6. Рећи ћете нам шта је то што је по Вама важно, везано за боравак детета у вртићу, и шта је то што би волели да се испоштује у односу на Вас и Вашу децу. Такође, заједно ћемо преиспитивати важна питања /културу/ установе, тежећи томе да партнерски стварамо квалитетну праксу предшколског васпитања и образовања.
 7. На који год начин да се укључите у активности имаћете пуну подршку васпитача и других родитеља за такво учешће.
 8. Бићете у могућности да укључите и друге учеснике (баке, деке, комшије, рођаке...) уколико могу да помогну деци да сазнају нешто ново везано за тему која је актуелна (то може бити било ко ко је добар у свом послу: столар, наставник, лекар, пољопривредник, музичар, аутомеханичар и тд....)., било да дође у вртић или да деца посете тог стручњака ...
 9. У рад вртића моћи ћете да се укључите на начин који Вама највише одговара, зависно од тога да ли више желите да учествујете кроз пружање савета и идеја, практичне послове или да учествујете у групним или самосталним активностима.
 10. Бићете добро упознати са активностима које се реализују у вртићу са децом. Очекујемо да покажете интересовање за те активности и подржите вртић и дете на најбољи начин, а неретко ће то бити и у кући где ће дете даље испољавати своја интересовања за оно што је радило у вртићу.
 11. Деца ће много више истраживати ван својих радних соба и очекујемо да подржите ову иницијативу (давањем предлога, пратњом или вожњом по потреби, у улози водича или познаваоца тематике, и сл...)

 

Основе програма носе следеће специфичности:

 • Основе подржавају развој кључних образовних компетенција и вредности као што су радозналост, истрајност, посвећеност, одговорност, стваралаштво и креативност, моралност, праведност, позитивни лични, културни, национални, социјални и планетарни идентитет.
 • Оно што је велика предност рада по основама програма Године узлета је то што је препознат значај игре за дете у вртићу. Игра је највиша форма истраживања и стваралачка прерада стварности у којој дете остварује бројне добробити. Игра ће се подржавати, проширивати и обогаћивати, кроз игру ће деца учити, откривати и развијати се.
 • Активности ћемо планирати на основу дечијих питања која ће нам послужити као полазна основа за истраживање различитих питања (науке, уметности, културе, односа, природе и природних појава, здравих животнох навика...итд) заједно са децом. Учење ће се одвијати првенствено кроз игру, уз проналажење начина и стварање услова да сва деца буду укључена, уз наше велико залагање да на различите начине проширујемо дечја искуства и подржавамо дечје активности.
 • Циљ учења је да код деце развијемо истраживачки дух који је неопходан за целоживотно учење и усавршавање. Радозналост детета ћемо подстицати коришћењем проблемско истраживачких питања и задатака које ћемо заједно са децом решавати, као и кроз радост трагања и откривања односа, веза и феномена света и појава.
 • Трудићемо се да деци омогућимо што више аутентичних прилика за учење и да подстакнемо запитаност, радозналост, подржимо истрајност, охрабримо иницијативност и посвећеност деце учењу.
 • Учинићемо све што можемо да децу подстакнемо - кроз интегрисан приступ и смислене активности које организујемо – да уче и да воле да уче.

Циљеви Основа програма

 

 • Да децакоја похађајући програме имају прилику да буду срећна, да се осећају задовољно и остварено, да граде односе блискости, пријатељства, поверења и уважавања
 • Да деца развијају вредне особине значајне за целоживотно учење и развој и опште задовољство животом као што су: отвореност, радозналост, истрајност, поверење у себе, рефлексивност, позитивни социјални и лични идентитет
 • Да деца у програмима имају прилику да упознају и истражују различите области сазнања и делања, културе, при чему ће вртић и друга окружења у локалној заједници (школе, центри спорта и рекраеације, отворени простори и друге институције локалне средине) постати места заједничког учешћа и учења деце и одраслих
 • Да васпитачи и други практичари (стручни сарадници, сарадници, стручњаци из разних области) имају прилику да испоље аутономију, креативност и професионалност
 • Да родитељи развијају своје родитељске компетенције, препознају потребе и сопствене могућности тако што ће имати могућност да бирају и да активно учествују у васпитању и образовању деце

 

 

 

ТЕКСТ ПРИРЕДИЛА СТРУЧНА ПЕДАГОШКО – ПСИХОЛОШКА СЛУЖБА ПУ „Лане“ Алексинац,

На основу текста Основа програма предшколског васпитања и образовања „Године узлета“

Водич за родитеље - адаптација детета

 

В О Д И Ч     З А     Р О Д И Т Е Љ Е

КАКО ПОМОЋИ ДЕТЕТУ ТОКОМ ПЕРИОДА АДАПТАЦИЈЕ ?

Поштовани родитељи,

поласком у вртић настају велике промене у животу Вашег детета. Дете се одваја од породице, ступа у нову и за њега непознату средину, упознаје нове особе, пред њега се стављају нови захтеви, а све то подразумева велико прилагођавање са његове стране. Важно је имати на уму да дете, које је по правилу привилеговано у породици, у колективу постаје јединка у мноштву себи равних са којима може да сарађује, али и дође у сукобе. Прилагођавање, зато, подразумева да дете услед нових животних ситуација, мора , у извесној мери, да мења неке своје формиране навике како би их ускладило са новонасталим условима.

Велике промене увек изазивају одређену дозу несигурности и страха, тако да се може очекивати да деца током адаптације показују нека атипична понашања и на разне начине протестују против промена.

ШТА МОЖЕТЕ ДА ОЧЕКУЈЕТЕ ОД ДЕТЕТА ТОКОМ ПЕРИОДА АДАПТАЦИЈЕ

 • Плаче при одвајању и боравку у групи;
 • Грчевито се држи за родитеља и одбија да уђе у собу;
 • Показује љутњу (удара родитеље, васпитачицу , другу децу), баца се на под;
 • Не жели да се игра;
 • Одбија храну, слабо једе, повраћа;
 • Кратко и немирно спава;
 • Осамљује се и повлачи;
 • Грицка нокте, сиса палац;
 • Постаје изразито немирно, или пасивно;
 • Често бива болесно;
 • Пишки у кревету;
 • Мази се иако је научило лепо да говори...

Сва деца пролазе кроз период адаптације, али се нека деца прилагођавају брже, а нека спорије, нека деца реагују бурније , док нека показају тек мање промене у понашању. Иако неке промене у понашању детета родитељима могу да делују драматично, треба да прихвате да су оне пролазна појава карактеристична за период адаптације.

КАКО РОДИТЕЉ МОЖЕ ДА ОЛАКША АДАПТАЦИЈУ ДЕТЕТУ

Веома је важно да родитељи буду информисани и спремни, јер уз одговарајућ приступ детету период прилагођавања може да се учини мање стресним и неугодним.

Препоручујемо радитељима да се током адаптације понашају на следећи начин :

 • Немој те бити несигурни и забринути;
 • Не одлазите без поздрава и у журби, али се и не задржавајте превише, не вирите кроз прозор;
 • Поштујте договорено време доласка и боравка детета;
 • Не осврћите се ако чујете плач;
 • Не тражите дозволу од детета за свој одлазак
 • Немојте му давати лажна обећања;
 • Будите благи и стрпљиви;
 • Дозволите детету да понесе омиљену играчку;
 • Не одбијај те га (истовремено) од цуцле, пелена флашице ...

 

 

ЈОШ ПОНЕШТО ШТО ЈЕ КОРИСНО ЗНАТИ...

Први дани у установи могу да буду одлучујући за став који се код детета гради према њој , зато треба предузети све мере како би се избегли стресови и конфликти- зато имајте поверења у особе којима остављате дете на чување и сарађујте

 • Пружите васпитачу што више информација о свом детету, његовим навикама и потребама, здравственом стању
 • Похвалите и охрабрите сваки дететов корак ка одвајању      
 • Покажите спремност и жељу да се дете што пре прилагоди и укључи у групу;
 • Одвојите више времена и стрпљења за Ваше дете;
 • Веома често се дешава да први дани боравка детету буду занимљиви, не плаче, радо долази у групу, игра се, а онда тек након   неког времена почиње да реагује. Нема разлога за бригу, реч је о закаснелим реакцијама, што је такође један тип адаптације
 • Родитељ обавезно треба да се на самом почетку договори са васпитачем о плану адаптације (дужина боравка, време боравка, препоруке, информације и тд..)

           Дететова адаптација на вртић зависиће од самог детета, Ваше спремности да прихватите да дете креће у у вртић и треба да се прилагоди и наше спремности и воље да створимо услове у којима ће се дете осећати окружено особама које га воле, прихватају и брину о њему. Јасно је да само заједничким ангажовањем можемо подржати дете потпуно и на одговарајући начин.

Жеља нам је да заједно са Вама, кроз сарадњу и узајамну подршку, Вашем детету олакшамо прве дане у вртићу и обезбедимо што безболније прилагођавање.

Успешно адаптирано дете можемо препознати јер оно...

 • задовољно одлази из вртића
 • прича о својим другарима и ономе што се дешавало у вртићу
 • прича о својим васпитачицама
 • показује жељу да поново дође

 

vodicНадамо се успешној сарадњи !

СРЕЋНО!!!

Психолог и педагог ПУ“Лане“

 

 

 

 

 

 

 

АДАПТАЦИЈА ДЕТЕТА - word

Ефикасно дисциплиновање

Е Ф И К А С Н О     Д И С Ц И П Л И Н О В А Њ Е

 

ПРИСТУПИ И ТЕХНИКЕ

 

О постављању граница...

 • Нужне су за добар емоционални и социјални развој детета
 • Постављају их родитељи и васпитачи
 • Оне омогућују детету да, сходно узрасту, преузима одговорност за сопствене поступке
 • За дете значе ограничења, али и слободу
 • Указују на то које врсте понашања су пожељне, а које не
 • Омогућују развој самоконтроле код детета

 

Најважнији капацитети и васпитни стилови...

 • Капацитет- спремност за блискост
 • Капацитет- спремност за постављање граница

 

Четири васпитна стила у зависност од присуства и односа између капацитета

 • Попустљив- велика емоционална блискост, али веома тешко се успостављају границе
 • Незаинтересован- слаба емоционална блискост, и неспремност на постављање граница
 • Ауторитаран-слаба емоционална везаност, али ригидно постављање граница
 • Ауторитативан- велика емоционална блискост, али и велика спремност на постављање граница

 

 Лоше технике дисциплиновања...

 • батине
 • исмевање
 • понижавање
 • дистанцирање
 • ћутање
 • разговор (превише приче)

 

Најчешће грешке...

 • Превише приче: проблем ауторитета и концепт детета као мале одрасле особе
 • Превише емоција: страх, љутња, обесхрабреност, повређеност и т д..
 • Лош избор технике: треба поставити питање "да ли желимо да делујемо тако да неко понашање прекинемо, или да утичемо да се неко пожељно понашање појави...?"- од тога зависи избор техника

 

 О дететовој љутњи...

 • Дететова љутња као реакција на дисциплиновање је нормална и очекивана
 • Не треба сузбијати дететову љутњу, већ треба научити дете да је испољава на прихватљив начин
 • То што се дете љути, свакако није разлог да се одустане од дисциплиновања
 • Дететова љутња не треба да покрене љутњу код васпитача и родитеља

 

 

О љутњи одраслог...

 • Љутња васпитача или родитеља обично је покренута умором или лошом проценом мотива дечјег понашања
 • Љутња утиче на расуђивање, тако да љутња васпитача или родитеља омета ефикасно дисциплиновање

 

 Ако добро дисциплинујемо, онда то није...

 • Штетно по дететов развој
 • Кажњавање
 • Доказивање око тога ко је газда
 • Сувишан напор
 • Вентил за родитеље и васпитаче
 • Беспотребно фрустрирање детета
 • Етикетирање- ко је добар, а ко лош..?

Ако добро дисциплинујемо, онда то јесте...

 • Ефикасно
 • Ненасилно
 • У складу са дететовим узрастом, особеностима и околностима
 • Учење детета томе која понашања су добра, а која не
 • Учење детета томе да понашање има своје последице
 • Учење детета томе да преузима одговорност
 • Адекватно постављање граница

Добар приступ дисциплиновању...

 • Усклађеност са дететовим узрастом, особеностима и околностима
 • Доследност
 • Смиреност и солидну емоционална контрола
 • Јасни захтеви упућени детету
 • Уздржавање од превише приче
 • Добре и јасне невербалне поруке

Невербалне поруке...

 • Говор
 • Држање тела
 • Контакт погледом
 • Емоционално стање
 • Евентуални физички конатакт
 • Мора да постоји склад вербалних и невербалних порука
 • Важан су извор информација за дете
 • Васпитач и родитељ треба да буду свесни својих невербалних порука и да управљају њима

Добре технике дисциплиновања...

 • Скретање пажње
 • Селективно игнорисање
 • Тајм-аут
 • Награђивање
 • Ускраћивање привилегија
 • Пано
 • Уговор

Лични пример и подршка...

 • То су најбољи и најефикаснији приступи у дисциплиновању
 • Јачају однос васпитача, родитеља, наставника...према детету
 • Јачају дететово самопоуздање
 • Омогућују уважавање индивидуалних особености детета
 • Подстичу дететов емоционални и социјални развој
 • Лични пример и подршка нису напорни, а пријатни су и за дете и за родитеља и за васпитача

 

Процес дисциплиновања...

ПРЕ...

 • Сарадња између родитеља, васпитача и осталих укључених у процес васпитања
 • Дефинисање правила
 • Одмор
 • Редукција стреса
 • Реална очекивања
 • Превенција

ЗА ВРЕМЕ...

 • Јасно
 • Кратко
 • Доследно
 • Добра емоционална контрола
 • Невербалне поруке
 • Напад на поступак, а не на дете
 • Нуђење избора

ПОСЛЕ...

 • Нуђење обештећења
 • Разговор са дететом
 • Емпатија
 • Крај дисциплиновања

... И за крај, најважније од свега- трудимо се да нашој деци будемо примери, јер они у

сваком тренутку више посматрају како се понашамо, него што узимају у обзир наше

"говоранције", и зато када васпитавамо, увек имајмо на уму мудре речи нашег Душка

Радовића "... и, заиста, васпитање би било бескрајно лако када би деца користила само

уши, а не и очи..."

 

Кориштени материјали са семинара Ефикасно дисциплиновање

Уредили и прилагодили педагог и психолог

 

САВЕТОВАЛИШТЕ ЗА РОДИТЕЉЕ

Поштовани родитељи,

Педагошко-психолошка служба- САВЕТОВАЛИШТЕ ЗА РОДИТЕЉЕ – стоји вам као и увек на располагању.

Уколико желите да разговарате о некој теми везаној за ваше дете, васпитање, развој, изазове са којима се сусрећете у родитељству и било чему другом за шта мислите да можемо да вам будемо одговарајућа подршка – НАЗОВИТЕ НАС.

Саветовалиште ће вам бити доступно уторком и средом од 08 до 12 часова.

Телефон: 018/4804 827

 

Педагошко – психолошка служба