Педагошко - психолошка служба

ПОЗДРАВНА РЕЧ

У склопу предшколске установе „Лане“ у Алексинцу ради педагошко психолошка служба. Ову службу чине педагог Мирјана Видојковић и психолог Валентина Петровић.

Основни задатакнаше службе јесте обављање стручних послова на унапређивању васпитно – образовног рада у предшколској установи.

Области рада у којима је највеће ангажовање стручних сарадника су: Планирање и програмирање васпитно-образовног рада; Праћење и вредновање васпитно-образовног рада; Рад са васпитачима; Рад са децом; Рад са родитељима, односно, старатељима; Рад са директором, стручним сарадницима, педагошким асистентом и пратиоцем детета; Рад у стручним органима и тимовима; Сарадања са надлежним установама, организацијама, удружењима и јединицом локалне самоуправе; Вођење документације, припрема за рад и стручно усавршавање.

Један од веома важних сегмената нашег рада је сарадња са породицом. У области сарадње са породицом бавимо се разноврсним активностима као што су организација и учествовање на родитељским састанцима, трибинама, радионицама са стручним темама, као и проналажење одговарајућих начина за укључивање родитеља у рад вртића. Помажемо родитељима да усвоје знања и вештине од значаја за успешно васпитавање деце, упознајемо их са важећим законима, конвенцијама, протоколима у Установи, и другим документима од значаја за правилан развој деце. Такође водимо индивидуалне саветодавне разговоре са родитељима. Уколико Ваше дете има било каквих развојно васпитних проблема, стручна служба је ту за Вас.

Важне су нам информације о деци које добијамо од родитеља како бисмо рад у вртићу прилагодили сваком детету. Самим тим тежимо да учинимо детету боравак у вртићу лепшим. Због тога негујемо отворену, искрену и љубазну комуникацију са родитељима  чије су сугестије и предлози увек добродошли.

Желимо да путем сајта Установе успоставимо још виши степен сарадње са породицом и омогућимо заинтересованим родитељима да долазе до различитих информација које они сматрају важним и да повећавају своја знања и вештине сазнајући више о темама везаним за развој и васпитање. У наредном периоду потрудићемо се да утврдимо које теме највише занимају родитеље, а до тада обрадићемо неколико тема по нашем избору за које се показало, кроз саветодавни рад, да су у жижи интересовања родитеља.