Обавештења

Упис за Припремни предшколски програм

 

Упис за Припремни предшколски програм (популарно забавиште) обављаће се у периоду:

 

20.03.2018.г. – 20.04.2018.г.

 

Овај програм је законом обавезан за сву децу рођену у периоду од 01.03.2012.г. до 01.03.2013.г.

 

За упис је потребно донети:

лекарско уверење које ће дете добити од свог лекара код кога се до тада лечило,

- извод из књиге рођених (може фотокопија).

 

 Приликом уписа обавезно је присуство детета.

 

 Упис деце у групе у граду обавља педагог у просторији која се налази у улици Мишићевој 1, (централни објекат), од 8 до 13 сати.

 Упис деце у групе у селу обављају васпитачи који раде у тим местима.

 

Такође позивамо родитеље који су заинтересовани за пријем деце у целодневни боравак и посебан програм ИГРАОНИЦА (4 сата - трајање боравка)за школску 2018/2019. да дођу са децом и изводом из књиге рођених како би се уписали на листу чекања.

 

Извештај са састанка Савета родитеља 12.04.2018.

Састанак Савета родитеља одржан је 12.04. 2018.у 15:00h  у објекту у Мишићевој.

Састанку је присуствовало 9 родитеља.

Прва тачка дневног реда била је информисање Савета родитеља о изабраној туристичкој агенцији за извођење једнодневне ексурзије до Јагодине и Свилајнца. Изабрана је агенција ЕВРОПА – Турс.

Донесена је одлука о висини надокнаде за васпитаче за бригу о деци током Јаднодневне екскурзије до Јагодине и Свилајнца.

Трећа тачка дневног реда била је избор фотографа за фотографисање деце за крај школске године. Савет родитеља изабрао је понуду Фото студија МИЋА.

Директорка Виолета Поповић информисала је Савет родитеља о начину прикупљања новца за фотографије.

Директорка Виолета Поповић поднела је Савету родитеља извештајо свом раду за период септембар 2017. – март 2018.

Потписивање уговора - распоред

ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА О ПРУЖАЊУ УСЛУГА ЗА ШКОЛСКУ 2017/208 ГОДИНУ ВРШИ СЕ У СЛУЖБИ РАЧУНОВОДСТВА ЦЕНТРАЛНИ ОБЈЕКАТ МИШИЋЕВА БРОЈ 1 ОД  14.08.2017. ДО 29.08.2017.РАДНИМ ДАНИМА ОД 10:00 ДО 18:00ПРЕМА УТВРЂЕНОМ РАСПОРЕДУ

ПРЕ ПОТПИСИВАЊА УГОВОРА О ПРУЖАЊУ УСЛУГА НЕОПХОДНО ЈЕ ИЗМИРИТИ СВА ДУГОВАЊА ЗА ШКОЛСКУ 2015/2016

Корисник услуга је дужан да попуни прописани образац и достави следећу документацију:

1.Личне карте оба родитеља/старатеља (на увид)

2.Запослени родитељи:

-потврда да су запослени или потврда да обављају самосталну делатност

-потврда о просеку примања задња три месеца текуће године која претходе закључењу уговора

3.За уметнике:

-Решење из Пореске управе о утврђеној основици, потврда из ПИО фонда или потврда из Удружења уметника

4.За студенте:

-Потврда о студирању за текућу школску годину

5.За пољопривреднике:

-Потврда о регистрованом пољопривредном домаћинству

6.За родитеља запослене у иностранство:

-Потврда о запослењу и висини примања који је оверио судски тумач

7.Самохрани родитељи (један од наведених докумената)

-Судска пресуда или решење о самосталном вршењу родитељског права

-Умрлица за преминулог родитеља или решење надлежног органа о проглашењу несталог лица за умрло

-Препорука центра за социјални рад ако ја у тој Установи поступак поверења детета у току

8. Деца у хранитељским породицама или Установама дечије заштите:

Решење центра за социјални рад о смештају детета у одговарајућу Установу -хранитељску породицу или Уговор о хранитељству

9. Корисници новчане социјалне помоћи:

-Решење центра за социјални рад да породица остварује право на материјално обезбеђење

10.Остало:

-Пензионери-решење или последњи чек

-Лица на одслужењу казне-потврда казнено-поправне Установе

 

За треће и четврто дете, Дете без родитељског старања и дете ометено у развоју Установа издаје потврду коју родитељ прослеђује Фопнду дечје заштите где и остварује своје право на ослобођење плаћања.

 

РАСПОРЕД ПОТПИСИВАЊА УГОВОРА ПО ДАНИМА И ПО ГРУПАМА

 

ДАТУМ

ГРУПА

ВРЕМЕ

14.08.2017.

ВРТИЋ БЕЗ ГРАНИЦА 

10-18 h 

15.08.2017. 

МЛАЂА ЈАСЛЕНА 1 И МЛАЂА ЈАСЛЕНА 2 

10-18 h 

16.08.2017. 

МЕШОВИТА 1, СТАРИЈА ЈАСЛЕНА 2, МЛАЂА ВАСПИТНА МИШИЋЕВА 

10-18 h 

17.08.2017.

СРЕДЊА И СТАРИЈА ВАСПИТНА МИШИЋЕВА

10-18 h

21.08.2017.

НАЈСТАРИЈА ВАСПИТНА МИШИЋЕВА И ВВШ

10-18 h

22.08.2017.

МЛАЂА И СРЕДЊА ВАСПИТНА БУЦЕКОВА (СТАРИ ОБЈЕКАТ)

10-18 h

23.08.2017.

СТАРИЈА И НАЈСТАРИЈА ВАСПИТНА БУЦЕКОВА (СТАРИ ОБЈЕКАТ)

10-18 h

24.08.2017.

НОВИ ОБЈЕКАТ БУЦЕКОВА МЕШОВИТА 1 и 2

10-18 h

25.08.2017.

БУЦЕКОВА НАЈСТАРИЈА НОВИ ОБЈЕКАТ И АЛ. РУДНИК

10-18 h

28-29.08.2017

ЖИТКОВАЦ СВЕ ГРУПЕ

10-18 h