Обавештења

Извештај са састанка Савета родитеља 24.10.2018.г.

Састанак Савета родитеља одржан је 24. 10. 2018.г. и присуствовало је 8 родитеља.

Родитељи су донели одлуку да вредност новогодишњег пакетића износи 1000,00 дин. и да Марина Антић учествује у раду Комисије за јавне набавке приликом избора истог.

Дестинација за активности у природи ће и ове године бити Липовац, по једногласној одлуци родитеља.

Припремно предшколске групе ће на екскурзији посетити Јагодину и Свилајнац, док ће остале васпитне групе обићи само Јагодину.

Деца ће се као и предходних година сликати са Деда Мразом а родитељи су одлучили да то буду две велике фотографије.

Директорка је обавестила родитеље о текућим радовима око зграде у Мишићевој и објаснила због чега је забрањено уносити било какву храну и пиће у вртић.

 

Записник водила

Наташа Китић - васпитач

Потписивање уговора - деца која већ похађају ПУ

Родитељи који потписују Уговор о пружању услуга за период од 01.09.2018. године до 31.08.2019. године, а деца већ похађају предшколску установу, су у обавези да приликом потписивања Уговора доставе следећу документацију:

  1. 1.Лекарско уверње -коју издаје изабрани лекар

(осим деце за ППП која су већ доставила уверења)

  1. 2.Измирење дуговања на основу издатих фактура

 

Потписивање Уговора вршиће се у периоду од 20.08.2018. године до 31.08.2018.године у просторијама рачуноводства.

 

Обрачун –односно утврђивање износа за плаћање за период од 01.09.2018. године до 31.08.2019. године, утврђиваће се на основу новог Правилника који доноси локална самоуправа, који је усклађен са новим Законом о финансијској подршци породици са децом

Потписивање уговора - новопримљена деца

ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА О ПРУЖАЊУ УСЛУГА ЗА 2018/2019. ГОДИНУ

– ЗА НОВОПРИМЉЕНУ ДЕЦУ

 

Корисник услуга је дужан да попуни прописани образац и достави следећу документацију:

1.Личне карте оба родитеља/старатеља – очитане личне карте или фотокопије

2.Запослени родитељи:

-потврда да су запослени или потврда да обављају самосталну делатност

3.За уметнике:

-Решење из Пореске управе о утврђеној основици, потврда из ПИО фонда или потврда из Удружења уметника

4.За студенте:

-Потврда о студирању за текућу школску годину

5.За пољопривреднике:

-Потврда о регистрованом пољопривредном домаћинству

6.За родитељe запослене у иностранству:

-Потврда о запослењу које је оверио судски тумач

7.Самохрани родитељи (један од наведених докумената)

-Судска пресуда или решење о самосталном вршењу родитељског права

-Умрлица за преминулог родитеља или решење надлежног органа о проглашењу несталог лица за умрло

-Препорука центра за социјални рад ако ја у тој Установи поступак поверења детета у току

8. Деца у хранитељским породицама или Установама дечије заштите:

Решење центра за социјални рад о смештају детета у одговарајућу Установу -хранитељску породицу или Уговор о хранитељству

9. Корисници новчане социјалне помоћи:

-Решење центра за социјални рад да породица остварује право на материјално обезбеђење

10.Остало:

-Пензионери-решење или последњи чек

-Лица на одслужењу казне-потврда казнено-поправне Установе

- Потврде за 3 и 4 дете од Дечије заштите

- Дете са сметњама у развоју – Лекарска документација

 

НАПОМЕНА: Уз документацију за упис обавезно је доставити и лекарско уверење од изабраног лекара!! 

 

** За треће и четврто дете, дете без родитељског старања и дете са сметњама у развоју Установа издаје потврду коју родитељ прослеђује Фонду дечје заштите где и остварује своје право на ослобођење плаћања.

Поштовани родитељи, документација за закључивање уговора, између осталог, мора да садржи доказе (потврде, решења) о испуњености статуса које сте пријавили приликом уписа на Листу чекања (нпр. Запослени, самохрани, треће дете и тд.)

Комплетна документација за упис за новопримљену децу треба да буде достављена служби рачуноводства у периоду од 02.08.2018. – до 10.08.2018., како би се прегледала и комплетирала.

Закључивање уговора вршиће се у периоду од 20.08.2018. до 31.08.2018., сваког радног дана од 10 до 17 часова у служби рачуноводства по следећем распореду.

 

Општи родитељски састанак за родитеље новопримљене деце одржаће се 10.08.2018 године у фискултурној сали централног објекта у Мишићевој у 15 часова.

 

РАСПОРЕД ПОТПИСИВАЊА УГОВОРА ПО ДАНИМА И ПО ГРУПАМА

 

ДАТУМ

ГРУПА

ВРЕМЕ

20.08.2018.

ВРТИЋ БЕЗ ГРАНИЦА и ВИСОКА ШКОЛА ЗА ВАСПИТАЧЕ

10-17 h 

21.08.2018. 

МЛАЂА ЈАСЛЕНА  И МЕШОВИТА ЈАСЛЕНА 1 и 2 

10-17 h 

22.08.2018. 

СТАРИЈА ЈАСЛЕНА 1 и 2, МЛАЂА ВАСПИТНА МИШИЋЕВА 

10-17 h 

23.08.2018.

СРЕДЊА И СТАРИЈА ВАСПИТНА МИШИЋЕВА

10-17 h

24.08.2018.

НАЈСТАРИЈА ВАСПИТНА МИШИЋЕВА И МЕШОВИТА ВАСПИТНА 1 и 2   

10-17 h

27.08.2018.

МЛАЂА И СРЕДЊА ВАСПИТНА БУЦЕКОВА (СТАРИ ОБЈЕКАТ)

10-17 h

28.08.2018.

СТАРИЈА И НАЈСТАРИЈА ВАСПИТНА БУЦЕКОВА (СТАРИ ОБЈЕКАТ)

10-17 h

29.08.2018.

НОВИ ОБЈЕКАТ БУЦЕКОВА МЕШОВИТА 1 и 2

10-17 h

30.08.2018.

БУЦЕКОВА НАЈСТАРИЈА НОВИ ОБЈЕКАТ И АЛ. РУДНИК

10-17 h

31.08.2018.

ЖИТКОВАЦ СВЕ ГРУПЕ

10-17 h

Упис за Припремни предшколски програм

 

Упис за Припремни предшколски програм (популарно забавиште) обављаће се у периоду:

 

20.03.2018.г. – 20.04.2018.г.

 

Овај програм је законом обавезан за сву децу рођену у периоду од 01.03.2012.г. до 01.03.2013.г.

 

За упис је потребно донети:

лекарско уверење које ће дете добити од свог лекара код кога се до тада лечило,

- извод из књиге рођених (може фотокопија).

 

 Приликом уписа обавезно је присуство детета.

 

 Упис деце у групе у граду обавља педагог у просторији која се налази у улици Мишићевој 1, (централни објекат), од 8 до 13 сати.

 Упис деце у групе у селу обављају васпитачи који раде у тим местима.

 

Такође позивамо родитеље који су заинтересовани за пријем деце у целодневни боравак и посебан програм ИГРАОНИЦА (4 сата - трајање боравка)за школску 2018/2019. да дођу са децом и изводом из књиге рођених како би се уписали на листу чекања.