Обавештења

Упис за Припремни предшколски програм

 

Упис за Припремни предшколски програм (популарно забавиште) обављаће се у периоду:

 

20.03.2019.г. – 22.04.2019.г.

 

Овај програм је законом обавезан за сву децу рођену у периоду од 01.03.2013.г. до 01.03.2014.г.

 

За упис је потребно донети:

лекарско уверење које ће дете добити од свог лекара код кога се лечи,

- извод из књиге рођених (може фотокопија).

 

 Приликом уписа обавезно је присуство детета.

 

 Упис деце у групе у граду обавља педагог у просторији која се налази у улици Мишићевој 1, (централни објекат), од 8 до 13 сати.

 Упис деце у групе у селима обављају васпитачи који раде у тим местима.

 

За децу целодневног боравка (старије и мешовите васпитне групе, деца рођена oд 01.03.2013.г. до 01.03.2014.г.)уколико желе да остану у целодневном боравку, горе наведену документацију предају тријажној сестри у свом објекту и није потребно да децу доводе у стручну службу код педагога или психолога.

  

 Родитељи који желе да деца промене облик боравка у ППП на 4 сата, долазе у стручну службу код педагога или психолога.

 

Такође позивамо родитеље који су заинтересовани за пријем деце у целодневни боравак и посебан програм ИГРАОНИЦА (4 сата - трајање боравка)за школску 2019/2020. да дођу са децом и изводом из књиге рођених како би се уписали на листу чекања. 

 

Обавештење

Због продужетка распуста припремне предшколске групе почињу са радом 25.02.2019.. Васпитачи тих група раде по распореду за време зимског распуста.

Извештај са састанка Савета родитеља 28.11.2018.г.

Састанак Савета родитеља одржан је 28. 11. 2018. г. и састанку је присуствовало 10 родитеља.

            Родитељи су информисани о новом члану Савета родитеља. Због личних разлога један члан Савета родитеља је дао оставку и из исте групе изабран је други члан који ће ураду Савета родитеља током ове године .

Савет родитеља је донео одлуку о висини накнаде за чување и бригу о деци за време извођења наставе-активности за Липовац за васпитаче.

            Родитељи су од три понуде за фотографисање деце са Деда Мразом изабрали најповољнију а то је „Фото Мића“ .