XXIII стручни сусрети медицинских сестара ПУ Србије

kladovo2020 00001kladovo2020 00002

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

У периоду од 08.-11.10.2020. године одржани су XXIII стручни сусрети савеза удружења медицинских сестара предшколских установа Србије у Кладову. Тема сусрета је била "Деца и одрасли у заједничком уређењу средине која подржава учење и развој деце".

Као и много пута до сада, наша установа се представила примером добре праксе. У петак 09.10.2020. у петој сесији са подтемом "Заједничко учешће деце и одраслих у креирању простора у јаслама", представиле су рад: Прича о пројекту " Један мали паук", медицинске сестре - васпитачи Марина Миловановић и Маријана Стевановић.

Рад је био веома похваљен као и наше учешће.

  kladovo2020 00003 kladovo2020 00004