НТЦ систем учења

Дана 19. и 20. октобра 2019.г. у нашој Установи је по други пут, одржан семинар НТЦ систем учења – развој укупних способности детета, аутора  Ранка Рајовића, доктора наука, Центар за едукацију НТЦ Нови Сад и Уроша Петровића, Удружење књижевника Србије.

Семинар је намењен васпитачима, медицинским сестрама,  стручним сарадницима и родитељима.

Овог пута, због велике заинтересованости, предавање за родитеље је одржано у Центру за културу. ntc201900001

Општи циљеви:Припрема учесника за примену иновативних метода и развој укупних способности детета, како моторичких тако и когнитивних.

Специфични циљеви:

- Јачање дидактичко-методичке компетентности полазника за индивидуализацију и диференцијацију в-о рада, ангажовање мисаoних способности деце (анализа, синтеза, компарација, повезивање информација и сл.) - Функционално повезивање садржаја са примерима из свакодневног живота и садржајима из различитих области - Стварање стимулативног окружења кроз иновативне методе и примена концепта размишљање и учење кроз покрет и игру - Оспособљавање учесника за рад са децом кроз стицање функционалних знања за подстицај напредовања у свакодневном васпитно-образовном раду - Педагошко методичко осмишљавање наведеног концепта и његове примене у васпитно-образовном процесу - Оспособљавање полазника за примену НТЦ методе за групни и индивидуални рад.

Фотографије погледати овде