Извештај - Састанак савета родитеља 30.05.2023.

-ИЗВЕШТАЈ-

Састанка Савета родитеља

 

Дана 30.05.2023. године у просторијама ПУ,,Лане“ у објекту у Мишићевој, са почетком у 15 : 30h, одржан је састанак Савета родитеља.

Извештај са састанка:

  • Родитељи су информисани о Анексу I Пана рада Установе за 2022/2023 годину. Извештај су поднеле педагог Александра Ганић и психолог Валентина Петровић. Анекс се односи на организацију рада током лета и План транзиције до августа 2023. године
  • Извештај о изведеној једнодневној екскурзији Савету родитеља поднела је педагог Александра Ганић. Изведена ексурзија је била до Врњачке Бање и Крушевца. Укупно је ишло 478 детета и 49 група. Председник Савета родитеља, Милан Николић, предложио је да се за наредну школску годину предложи више различитих дестинација за извођење једнодневне екскурзије.
  • Родитељи су једногласно донели одлуку да ове године припремне групе фотографише Фото Добрица.

       Цена групне фотографије, 13*18 цм износи 100 динара

       Цена појединачне фотографије 10*15цм износи 70 динара

  • Као и до сада новац за фотографије сакупља предтавник васпитне групе (или други родитељ, по договору родитеља), преузима их код Фото Добрице и проследи васпитачу, који подели родитељима

 

 

                                                                                      

У Алексинцу,                                                                                 Извештај сачинио записничар:                                                        

31.05.2023. године                                                                              Марија Д. Илић

                                                                                                       ---------------------------------------