Обавештења

Извештај - Састанак савета родитеља 30.05.2023.

-ИЗВЕШТАЈ-

Састанка Савета родитеља

 

Дана 30.05.2023. године у просторијама ПУ,,Лане“ у објекту у Мишићевој, са почетком у 15 : 30h, одржан је састанак Савета родитеља.

Извештај са састанка:

  • Родитељи су информисани о Анексу I Пана рада Установе за 2022/2023 годину. Извештај су поднеле педагог Александра Ганић и психолог Валентина Петровић. Анекс се односи на организацију рада током лета и План транзиције до августа 2023. године
  • Извештај о изведеној једнодневној екскурзији Савету родитеља поднела је педагог Александра Ганић. Изведена ексурзија је била до Врњачке Бање и Крушевца. Укупно је ишло 478 детета и 49 група. Председник Савета родитеља, Милан Николић, предложио је да се за наредну школску годину предложи више различитих дестинација за извођење једнодневне екскурзије.
  • Родитељи су једногласно донели одлуку да ове године припремне групе фотографише Фото Добрица.

       Цена групне фотографије, 13*18 цм износи 100 динара

       Цена појединачне фотографије 10*15цм износи 70 динара

  • Као и до сада новац за фотографије сакупља предтавник васпитне групе (или други родитељ, по договору родитеља), преузима их код Фото Добрице и проследи васпитачу, који подели родитељима

 

 

                                                                                      

У Алексинцу,                                                                                 Извештај сачинио записничар:                                                        

31.05.2023. године                                                                              Марија Д. Илић

                                                                                                       ---------------------------------------

Извештај - Састанак савета родитеља 23.03.2023.

-ИЗВЕШТАЈ-

Састанка Савета родитеља

 

Дана 23.03.2023. године у просторијама ПУ,,Лане“ у објекту у Мишићевој, са почетком у 16:15h, одржан је састанак Савета родитеља.

Извештај са састанка:

- Родитељи су информисани да ове године извођење наставе у природи- Липовац неће бити реализовано, јер нико нијеконкурисаона јавној набавци коју је спровела предшколска установа;

- Родитељи су информисани да је за извођење једнодневне екскурзије изабрана туристичка агенција Vip Tours из Ниша.

Релација екскурзије је: Алекиснац-Обилазак Зоолошког врта у Врњачкој Бањи-Слободно време- Ручак у ресторану на Багдали у Крушевцву-Посета Шаренграду.

Цена екскурзије је 3.390 динара. На ту цену додаје се дневница васпитачу у бруто износу од 925,00динара, а васпитач добија 600,00динара. Укупна цена једнодневне екскурзије износи 4.315,00 динара. Плаћање се врши једнократно.

- Родитељи су једногласно донели одлуку да деца са сметњама у развоју не плаћају екскурзију. Уколико са њима као пратиоц иде један од родитеља, он плаћа само износ према агенцији, 3.390,00 динара.У случају да родитељ не иде као пратиоц, онда родитељ плаћа само дневницу васпитачу, у бруто износу од 925,00 динара,а васпитач добија 600,00 динара.

 

 

 

                                                                                        

У Алексинцу,                                                                                 Извештај сачинио записничар:                                                        

29.03.2023. године                                                                                Марија Д. Илић

                                                                                                             ---------------------------------------

Извештај - Састанак савета родитеља 31.01.2023.

-ИЗВЕШТАЈ-

Састанка Савета родитеља

 

Дана 31.01.2023. године у просторијама ПУ,,Лане“ у објекту у Мишићевој, са почетком у 16:15h, одржан је састанак Савета родитеља.

Састанку је присуствовало 8 родитеља од укупно 15.

На састанку је:

- Разматран Анекс I Плана рада установе за 2022/2023. годину, као и Анекс I Плана самовредновања за 2022/2023. годину. Известилац је била психолог Валентина Петровић;

- Секретар установе Маја Рајковић је упознала чланове Савета родитеља са правилником о мерама , начину и поступку заштите и безбедности деце у Установи;

- Родитељи су једногласно донели одлуку да висина накнаде за васпитаче за бригу о деци за једнодневну екскурзију износи 600 динара-нето (925,93 динара-бруто);

- Родитељи су једногласно донели одлуку да висина накнаде за васпитаче за чување и бригу о деци за време извођења наставе – активности у приороди за Липовац, износи 3,500 динара нето (5,401,23 динара- бруто);

- Истакути су сви сободни термини које је Установа за одмор и рекреацију деце Липовац понудила;

- Извештај о раду Тима за заштиту деце од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања, за прво полугође 2022/2023. године је поднела координатор Тима, педагог Мирјана Видојковић.

 

                                                                                        

У Алексинцу,                                                                                            Извештај сачинио записничар:                                                        

06.02.2023. године                                                                                 Марија Д.Илић