ОБЈЕКАТ:

Јаковље

 jakovlje2024-04 

Број група: 1

Узрасна група: 

Припремна предшколска група (4h)

Површина објекта: 79 m2

Површина дворишта: 290 m2

Капацитет: 31

Удаљеност од централног објекта: 23 km

Адреса: Вука Караџића бб, Јаковље, 18213 Трњане

при школи "Стојан Живковић Столе" Трњане