ОБЈЕКАТ:

Корман

 korman2024-01 

Број група: 1

Узрасна група: 

Припремна предшколска група (4h)

Површина објекта: 107 m2

Површина дворишта: 200 m2

Капацитет: 31

Удаљеност од централног објекта: 14,5 km

Адреса: Милана Маринковића бб, 18216 Корман

при школи "Стојан Живковић Столе" Трњане