"Најбоља медицинска сестра у 2021. години"

ns2022-01У Врњачкој Бањи, у периоду од 26.-29.05.2022. год. одржани су XXV традиционални сусрети Савеза удружења медицинских сестара предшколских установа Србије. Програм рада сусрета је носио назив "Медицинска сестра васпитач као део заједнице учења и учесник у планирању промена у васпитно-образовној пракси". 

Поред континуираног присуства и учешћа наше Установе на поменутим сусретима, ове године имамо разлога да се поносимо и признањем "Најбоља медицинска сестра у 2021. години", које је за афирмацију професије и допринос струци медицинских сестара у области предшколског васпитања и образовања додељено и уручено нашој медицинској сестри васпитачу Маријани Стевановић.

Признање нашој колегиници је уручила представница Министарства просвете науке и технолошког развоја Марија Белензада а подршку пружили педагог Мирјана Видојковић и медицинска сестра васпитач Светлана Банковић. 

 

 

 

 

ns2022-02ns2022-03ns2022-05